Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Nr 49735/2011 wydaną przez Ministra Finansów. Dodatkowo nasze usługi księgowe są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w PZU na kwotę 500.000 zł. Gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo informacji.