Biuro Rachunkowe Inntax chroni dane osobowe swoich klientów

Wdrożone przez Biuro Rachunkowe środki ochrony przetwarzanych danych osobowych, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, mają zapewnić działanie zgodne z przepisami prawa, w tym przede wszystkim przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dodatkowo w związku z uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (tzw. „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, RODO) .

Zgodni z RODO

Zakres i cel przetwarzania danych

  1. Biuro rachunkowe przetwarza powierzone na podstawie umowy dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii (druki ZUS ZLA), pracowników i kontrahentów Klienta w postaci imion i nazwisk, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru NIP, numeru telefonów, adresu e-mail, numeru konta bankowego.
  2. Powierzone przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro wyłącznie w celu realizacji umowy w zakresie objętym umową.