Mały podatnik VAT:1.200.000 € / 5.248.000 zł
Mały podatnik VAT-pośrednik:45.000 € / 197.000 zł
Mały podatnik PIT / CIT:2.000.000 € / 8.747.000 zł
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne:50.000 € / 219.000 zł
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:250.000 € / 1.093.350 zł
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany kwartalnie:25.000 € / 109.335 zł
Prowadzenie ksiąg rachunkowych:2.000.000 € / 8.746.800 zł