Rejestracja, przygotowanie dokumentów dla nowych działalności (osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki osobowe, spółki prawa handlowego)

Tworzenie biznes planu

Opracowanie polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie

Opinie, porady oraz objaśnienia w zakresie prawa podatkowego

Dostosowywanie i analiza przy wyborze optymalnych obciążeń podatkowych

Reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi a także sądami

Analizy finansowo-księgowe

Tworzenie sprawozdań finansowych

Sporządzanie wniosków kredytowych, leasingowych oraz dotacji unijnych

Doradztwo w zakresie gromadzenia środków w działalności inwestycyjnej oraz operacyjnej

Tworzenie zeznań i deklaracji oraz obliczanie zobowiązań podatkowych

Pomoc i konsultacje w bieżących sprawach firmy

Kontrola dokumentacji podatkowej