Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych.

Prowadzenie ksiąg handlowych dla pełnej rachunkowości.

Prowadzenie ewidencji VAT.

Sporządzanie wszelkich wniosków i deklaracji do US, ZUS i GUS.

Sporządzanie sprawozdań finansowych.

Wypełnianie wniosków kredytowych.

Sporządzanie wniosków o zwrot VAT z materiałów budowlanych (wniosek VZM).

Wypełnianie zeznań rocznych PIT.

Prowadzenie spraw płacowych i kadrowych.

Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej.