Do nabycia u nas Podpis elektroniczny oraz Certyfikat niekwalifikowany firmy Eurocert.

Możesz wyrobić swój podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) już w 30min.

Umów się z weryfikatorem 660 750 982 i przyjdź z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport).

Wystawiamy również certyfikaty w siedzibie klienta. Usługa ta jest dodatkowo płatna.

Zgodnie z  Ustawą o Podpisie Elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku „dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi”.

Podpis elektroniczny umożliwia:

 • kontakty drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (np. podpisanie deklaracji)
 • podpisywanie i składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
 • podpisywanie i wysyłanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 • prowadzenie korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • podpisywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych
 • podpisywanie faktur elektronicznych
 • wymiana informacji z urzędami administracji publicznej
 • składanie dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej
 • elektroniczne podpisywanie dokumentów w obrocie prawnym i handlowym
 • podpisywanie wielu dokumentów elektronicznych jednocześnie
 • podpisywanie ofert z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych na aukcjach i przetargach internetowych
 • zawieranie umów przez Internet
 • prowadzenie bezpiecznych transakcji elektronicznych przez Internet
 • elektroniczne podpisywanie oświadczeń woli oraz dokumentów w obrocie prawny

Certyfikat niekwalifikowany umożliwia:

 • poświadczanie tożsamości stron – certyfikowanie stron
 • skrzynki podawcze
 • poświadczenie konta mailowego i wiadomości
 • system logowania do systemów informatycznych
 • wzajemna certyfikacja urządzeń