• Prowadzimy Księgi Rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • Prowadzimy Księgi Przychodów i Rozchodów
  • Sporządzamy sprawozdania do GUS oraz deklaracje PIT, CIT, VAT
  • Rozliczamy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową
  • Opracowujemy politykę rachunkowości firmy oraz zakładowy plan kont
  • Rozliczamy transakcje wewnątrzwspólnotowe
  • Prowadzimy ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia