W wyniku zmiany w art. 113 ust. 13 ustawy, rozszerzona została lista czynności, których wykonanie wyłączy podatnika z prawa do zwolnienia z VAT.

Dotyczyć to będzie:

 • dostaw następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
   
  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
    
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), 
    
  • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27), 
    
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28); 
    
 • dostaw hurtowych i detalicznych części do:
   
  • pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
    
  • motocykli (PKWiU 45.4);
    
 • usług ściągania długów, w tym factoringu.