W 2017 r. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą i osób z nimi współpracujących

Rok Miesiąc Składka na ubezpieczenie społeczne Składka na ub.zdrowotne
Podstawa wymiaru Składka emerytalna Składka rentowa Składka chorobowa Składka wypadkowa do 31.03.17* Podstawa wymiaru Składka zdrowotna**
2017 I-XII 2557,80 499,28 204,62 62,67 46,04 3303,13 297,28
2017 I-XII 600,00 117,12 48,00 14,70 10,80 3303,13 297,28

*) Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego do 9 ubezpieczonych,

**) Składka zdrowotna odliczana od podatku wynosi 255,99zł.