Wszyscy czynni podatnicy VAT będą musieli każdego miesiąca przesyłać elektronicznie dane z ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dotyczy to nawet tych podmiotów, które obecnie wciąż prowadzą tę ewidencję w formie papierowej – od 1 stycznia 2018 r. wejdą bowiem w życie przepisy, które pozbawią ich takiej możliwości. Sprawdź, czym jest JPK_VAT i jak w praktyce wygląda comiesięczne przesyłanie tych plików.

Przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) weszły w życie 1 lipca 2016 r. Zobowiązały one wszystkich podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych do przekazywania organom podatkowym danych z tych ksiąg w formie plików o ujednoliconej strukturze i w określonym formacie.

Ustawodawca przewidział jednak wprowadzenie okresu przejściowego na wdrożenie nowych obowiązków dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw. Zbliża się termin, w którym obowiązek przesyłania plików JPK_VAT obejmie najmniejsze podmioty.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT prowadzący księgi przy użyciu programów komputerowych będą musieli wysyłać pliki JPK_VAT. Należy przy tym podkreślić, iż od 1 stycznia 2018 r. do przepisów ustawy o VAT zostanie dodany art. 109 ust. 8a w brzmieniu:

Art. 109

(…)

8a. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

Objęcie podatników wymogiem prowadzenia rejestrów w VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych w praktyce oznacza, iż od 1 stycznia 2018 r. żaden czynny podatnik VAT nie będzie mógł prowadzić tej ewidencji w formie papierowej. Tym samym obowiązek przesyłania plików JPK_VAT obejmie wszystkich czynnych podatników VAT bez wyjątku.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek przesyłania plików JPK_VAT – każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego. 

Za program komputerowy uznaje się nie tylko systemy dedykowane do prowadzenia rejestrów VAT, ale też programy biurowe, takie jak arkusze kalkulacyjne (np. Excel) czy edytory tekstu. Trzeba jednak przyznać, iż dla podatników stosujących programy nieprzeznaczone stricte do prowadzenia rejestrów VAT comiesięczne przesyłanie plików JPK_VAT będzie bardzo utrudnione. Wiele przedsiębiorstw decyduje się już teraz wdrożyć odpowiednie systemy dedykowane do prowadzenia rejestrów VAT (np. Rachmistrz nexo czy Rachmistrz GT) – użytkownicy takich programów mają ułatwione zadanie. Systemy te mają opcje tworzenia plików JPK_VAT z danych zgromadzonych w programie i umożliwiają elektroniczną wysyłkę plików poprzez komunikację z serwisem Ministerstwa Finansów a także pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Inne struktury JPK

Dla Jednolitego Pliku Kontrolnego, czyli zestawu informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres, przesłanego w określonym schemacie xml, określono w sumie siedem struktur. Pozostałe, poza JPK_VAT, to:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • wyciąg bankowy – JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG
  • faktury VAT – JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Powyższe pliki JPK przekazuje się na żądanie organu podatkowego. Duże przedsiębiorstwa muszą udostępniać dane w formie plików JPK już od 1 lipca 2016 r. Natomiast podmioty spełniające warunki dla zachowania statusu małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców obowiązek ten obejmie od 1 lipca 2018 r.

Według danych Ministerstwa Finansów, od 1 stycznia 2018 r. do grona podatników zobowiązanych do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania plików JPK_VAT dołączy 1,6 mln mikroprzedsiębiorców. Jak podkreśla resort finansów, rozszerzenie stosowania JPK na mikrofirmy ma polepszyć sytuację przedsiębiorców i wspierać uczciwą konkurencję. Zmiany mają też wpłynąć na ograniczenie kontroli ze strony służb skarbowych. Resort zachęca mikroprzedsiębiorcow, aby już teraz przesyłali pliki JPK_VAT – dotyczy to rozliczeń za październik, listopad i grudzień 2017 r. Dzięki temu uzyskają szybszy zwrot podatku (nawet 25 dni zamiast 60) i nauczą się prawidłowo tworzyć i przesyłać tego rodzaju pliki jeszcze przed wysyłką obowiązkową.