Limity 2018

Mały podatnik w podatku dochodowym – limit 2018 Status małego podatnika w podatku dochodowym zostaje zachowany, jeśli wartość przychodów wraz z podatkiem VAT danego podmiotu nie przekroczy równowartości kwoty 1.200.000 …